Poniedziałek  10.12

6.00

 1. + Krystynę Miranowicz /zam. szwagier Marian i rodzina Smoterów/
 2. + Beatę Knitter /zam. brat i szwagierka/

18.00

 1. + Wacława Błauta /zam. syn Jarosław z rodziną/
 2. + Antoniego Żubera w 5 r. śm.

 

Wtorek  11.12

6.00

 1. + Włodzimierza Kozioła /zam. Zofia i Stefan Kubatowie/

18.00

 1. + Halinę Mika /zam. szwagier Józef z rodziną/
 2. + Stanisława Dudka /zam. kuzynka Małgorzata i Teresa z rodziną/
 3. + Grażynę Mucha

 

Środa  12.12

6.00

 1. + Stanisława Dudka /zam. swatowie Malinowicz/

18.00

 1. + Zenobię Ciepał /zam. prawnuki Alicja i Kubuś/
 2. + Włodzimierza Kozioła /zam. syn Czesław z żoną/
 3. + Krystynę Sopel /zam. syn Stanisław/

 

Czwartek  13.12

6.00

 1. + Mariannę, Piotra Dudków /zam. syn/
 2. + Zenobię Ciepał /zam. Janina Warzecha z rodziną/

18.00

 1. + Janinę Wolską /zam. córka Jadwiga z mężem/
 2. + Bolesławę Barczyk

 

Piątek  14.12

8.00

 1. + Włodzimierza Kozioła /zam. rodz. Bzdęgów i Straszaków/

10.00

 1. + Krystynę Sopel /zam. siostra Janina z rodziną/

18.00

 1. + Zenonę, Ferdynanda Paradyżów; Janinę Sajdak; Mariannę Barczyk
 2. + Stanisława Noconia /zam. Elżbieta Guroś-Truty z rodziną/
 3. + Stanisława Dudka /zam. wnuczka Ilona/

 

Sobota  15.12

8.00

 1. + Wacława Błauta /zam. syn Jarosław z rodziną/
 2. + Władysławę Bijakowską /zam. koledzy i koleżanki z FTT/
 3. + Krystynę Sopel /zam. wnuki/

10.00

 1. + Jana Barczyka /zam. dzieci i wnuki/

12.00

 1. + Stanisława Noconia /zam. Katarzyna i Bronisław Guroś z rodziną/

16.00

 1. + Tadeusza w 6 r. śm., Julię Krawczyków

18.00

 1. + zm. z rodz. Tokarskich i Konsorów

 

Niedziela  16.12

6.30

8.00

 1. + Ryszarda w 39 r. śm., Paulinę Koniecznych; Czesława, Apolonię Koziołów
 2. + Włodzimierza Kozioła /zam. wnuczka Barbara z rodziną/

10.00

 1. + Genowefę, Mariana Tkaczyków
 2. + Mieczysława w 10 r. śm., Jereminę Imiołków; zm. z rodz. Imiołków, Skorupków, Będkowskich

12.00  Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. Tomasz i Gabriela Kałwa/

+ Elżbietę Pieprzyk /zam. szwagier Piotr z rodziną/

+ Teresę Bieda /zam. rodzina/

+ Jadwigę Marchaj /zam. Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół  "Pod Lasem"/

+ Jakuba Półtoraka /zam. Ewa, Natalia i Wojtek/

+ Krystynę Sopel /zam. sąsiedzi/

+ Zygmunta Marchaja /zam. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Żywcu/

+ Lesława Gardełę /zam. Pracownicy piekarni/

+ Andrzeja Kołodzieja /zam. sąsiedzi/

+ Leszka Derę /zam. sąsiedzi Jan i Teresa Ciepałowie/

+ Edwarda w 29 r. śm., Helenę Imiołków; Teresę Kropidłowską

+ Janusza Birleta /zam. brat z rodziną/

+ Mieczysława Gomułkę /zam. Dyrekcja i Pracownicy ZSP w Wolbromiu/

17.00

 1. + Henrykę, Mieczysława Haberków; Mariana, Franciszkę Kwietniów; Annę

       Dziubdziela

 

Poniedziałek  3.12

6.00

 1. + Mariannę, Stanisława, Mariannę, Augustyna Koniecznych
 2. + Wiesława Żuchowicza /zam. rodz. Osmendów/

18.00

 1. + Mieczysława Gajosa /zam. córka Agnieszka z rodziną/
 2. + Stanisława Dudka /zam. rodz. Mogiłów/

 

Wtorek  4.12

6.00

 1. + Mariannę w 13 r. śm., Józefa, Wojciecha Maśliszów

18.00

 1. + Stanisława Dudka /zam. siostra Zofia z rodziną/
 2. + Stanisława Noconia /zam. rodz. Noconiów i Ramsów/
 3. + Annę, Włodzimierza Mazurów; Jana, Danutę Klimków

 

Środa  5.12

6.00

 1. + Mieczysława Gajosa /zam. swatowie/

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o bł. Boże

    i potrzebne łaski dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej

 1. + Włodzimierza Kozioła /zam. córka Teresa z rodziną/
 2. + Stanisława Noconia /zam. rodz. Strojnych/

 

Czwartek  6.12

6.00

 1. + Wiesława Żuchowicza /zam. siostra Teresa z rodziną/
 2. + Stanisława Noconia /zam. Eugeniusz Deptalski z rodziną/
 3. + Alfredę Mentel /zam. wnuczka Ania i Grzegorz/

18.00

 1. + Ewę, Zygmunta Adamczyków; zm. z rodz. Adamczyków i Węglarzów

 

Piątek  7.12

6.00

 1. + Halinę Kuś w 18 r. śm.
 2. + Stanisławę Gardeła /zam. rodz. Plutów/

18.00

 1. + Jana Górnickiego; Kazimierza, Kazimierę, Wacława, Mieczysława,

       Jerzego Warzechów

 

Sobota  8.12

6.00

 1. + Franciszka Marchajskiego w 24 r. śm.,zm Marchajskich i Gorgoniów

9.00 - Kościółek

 1. + Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. chrześnica Karolina z rodziną/

18.00

 1. + Stanisława Dudka /siostra Janina z rodziną/
 2. + Ryszarda, Stanisława, Stanisławę Kot; Mariannę, Józefa Nowojewskich; Reginę Pieczyrak

 

Niedziela  9.12

6.30

 1. + Leokadię, Janusza Luksów

8.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Wiesława w dniu imienin /zam. Akcja Katolicka/
 2. + Stanisława, Józefę, Wincentego, Józefa Pijajów
 3. + Stanisława Noconia /zam. Stanisław i Małgorzata Waliczkowie z rodziną/

10.00

 1. + Wiesława, Krystynę, Lucjana Pokorskich; Helenę, Kazimierza Koniecznych

 

12.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Parafian

- Rodzin z ul. Wiśniowej, które przyjęły figurę M. B. Fatimskiej

- ks. Wiesława z racji imienin

- Wojciecha w 30 r. urodzin

- Pauliny w 18 r. urodzin

- Miłosza Małysy w 2 r. urodzin o opiekę Anioła Stróża /zam. rodzice/

17.00

 1. + Teodora Sikorę w 10 r. śm.