Poniedziałek, 20.05

6.30

 1. + Józefa, Kazimierę Gąsiorów; zm. z rodz. Gąsiorów i Czechów
 2. + Romana, Wandę, Stanisława, Krzysztofa Wolskich; Mieczysława, Bronisławę Stachurów
 3. + Irenę Kozioł /zam. syn Czesław z żoną/

18.00

 1. + Bogusławę Hat /zam. wnuczek Przemysław z Eweliną/
 2. + Juliana Fuglewicza w 1 r. śm.
 3. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 28/

 

Wtorek, 21.05

6.30 

 1. + Tadeusza, Urszulę, Władysława Kopciów; zm. z rodz. Ruszów i Woźniaków
 2. + Bogusławę Hat /zam. Barbara i Jarosław Sajdak z rodziną/
 3. + Annę Pawłowską /zam. koleżanka Lucyna z rodziną/

18.00

 1. + Irenę Kozioł /zam. córka Lidia z rodziną/
 2. + Adama Kabalaka; Janinę, Józefa Kułagów; zm. z rodz. Kabalaków, Kułagów, Ziółkowskich, Nowaków
 3. + Józefa Netera w 3 r. śm., zm. z rodziny
 4. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 29/

 

Środa, 22.05

6.30

 1. + Andrzeja Kołodzieja /zam. chrześnik Tomasz/
 2. + Annę Pawłowską /zam. rodz. Pawłowskich i Hajduków/
 3. + Marka Haberkę /zam. rodz. Biedów, Adamków, Jasińskich/

18.00

 1. + Ewę Karolczyk /zam. mąż/
 2. + Danutę Pasich w 23 r. śm., Alfreda Pasicha i ich rodziców
 3. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 30/

 

Czwartek, 23.05

6.30 

 1. + Iwonę Kopeć /zam. Anna i Jacek Pałkowie/
 2. + Stefana Drapacza /zam. rodz. Weglarzów/
 3. + Marka Haberkę /zam. Marian z rodziną/

18.00

 1. + Irenę Kozioł /zam. córka Teresa z rodziną/
 2. + Zofię, Tadeusza Kwiatkowskich; Mieczysława Maślankę
 3. + Jana Haberkę w 1 r. śm. /zam. żona/

 

Piątek, 24.05

6.30

 1. + Andrzeja Kołodzieja /zam. szwagierki Teresa i Gabriela z rodzinami/
 2. + Jadwigę Marchaj /zam. rodz. Prokopów/
 3. + Edmunda Haberkę /zam. wnuki Ewa, Jola i Andrzej/

18.00

 1. + Irenę Kozioł /zam. wnuczka Barbara z rodziną/
 2. + Janinę Gamrat; Mariannę Gigoń
 3. + Jadwigę, Stanisława Zgadzajów; Stanisławę Kołodziej; Stanisławę Zaręba; Krystynę Miranowicz

 

Sobota, 25.05

6.30

 1. + Natalię Bieda w 2 r. śm.
 2. + Ewę Karolczyk /zam. siostra Maria z rodziną/
 3. + Antoniego Osmędę /zam. rodz. Ramsów/

12.00    I Komunia Święta – w intencji dzieci i ich rodzin.

18.00

 1. + Danutę Kałwa /zam. chrześnica Marysia z rodziną/
 2. + Edmunda Haberkę /zam. syn Zdzisław z żoną Krystyną/
 3. + Jadwigę, Szczepana Haberków

 

Niedziela, 26.05

6.30

 1. + Grażynę Mucha
 2. + Danutę Kałwa /zam. Zofia i Władysław Banysiowie/

8.00

 1. + Eugenię, Bolesława, Jana Noconiów; zm. z rodz. Pasichów
 2. + Halinę Mika; Barbarę Bryzik

10.00

 1. + Józefa Papaja
 2. + Annę Pawłowską /zam. brat Jan z żoną/

12.00

 1. + Filipa Augustyniaka /zam. wychowawca i klasa 3d Gimnazjum nr 4/
 2. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Parafian

- Mieszkańców os. Kapkazy, którzy przyjęli figurę M. B. Fatimskiej

- Michała w 40 r. urodzin

17.00

 1. + Marka Haberkę /zam. syn Grzegorz z rodziną/
 2. + Macieja, Rozalię, Władysława Stępel; Cecylię, Stanisława Żuchowiczów; Elżbietę, Pawła Pieprzyków

 

Poniedziałek, 13.05

6.30

 1. + Władysławę, Romana, Jerzego, zm. z rodz. Witków i Pietrasików
 2. + Andrzeja Kołodzieja /zam. Halina i Andrzej Madejowie z rodziną/

18.00

 1. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 21/
 2. + Aleksandrę, Romana, Andrzeja Gamratów

 

Wtorek, 14.05

6.30

 1. + Zdzisława Barczyka; Zofię, Romanę, Stanisława

18.00

 1. + Roberta Pielkę /zam. teściowie Bożena i Kazimierz Sobczykowie/
 2. + Anielę, Bogusława, Stanisława, Krzysztofa, Andrzeja, Mariana, Stanisława Maśliszów
 3. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 22/

 

Środa, 15.05

6.30

 1. + Zofię, Piotra, Jadwigę, Stanisława, Władysława Cybulskich

18.00

 1. + Stanisławę, Antoniego Krzemieniów; zm. z rodz. Krzemieniów
 2. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 23/
 3. + Zofię, Annę, Tadeusza, Franciszka Nowaków

 

Czwartek, 16.05

6.30

 1. + Zofię, Mariana, Kazimierę Gardełów; Franciszkę, Mariana Kwietniów

18.00

 1. + Janinę, Stanisława Banysiów; Stanisława Czernka
 2. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 24/
 3. + Andrzeja Kołodzieja /zam siostra Asia z rodz./

 

Piątek, 17.05

6.30

 1. + Roberta Pielkę /zam. rodz. Pasichów/

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Kacpra w 17 r. urodzin
 2.  Pawła, Henryka Biedów
 3. Kazimierza Grabowskiego /greg. 25/

 

Sobota, 18.05

6.30

 1. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 26/
 2. + Ewę Karolczyk /zam. siostra Anna z rodziną/

18.00

 1. + Adama Kazibuta; zm. z rodziny
 2. + Ignacego, Ludwikę, Władysława, Irenę, Paulinę Lisów; Zdzisława Noconia

 

Niedziela, 19.05

6.30

 1. + Stanisława Noconia

8.00

 1. + Wandę w 8 r. śm., Mariana, Piotra, Antoniego, Szczepana Duchów
 2. + Kazimierza Grabowskiego /greg. 27/

10.00

 1. + Marka, Ludwika, Krystynę Kuś; Mariannę, Antoniego Maciągów

12.00

 1. Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Leokadię Straszak /zam. Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Zadrożu/

+ Mieczysławę, Władysława, Tadeusza, Jana, Aleksandrę Serwatków

+ Stanisławę Szymczyk; Jerzego Rottera

+ Zdzisławę Pielka /zam. wnuczka Julia z rodziną/

+ Lucjana Kozieła /zam. rodz. Banysiów i Majdów/

+ Irenę Kozioł /zam. wnuki Grzegorz i Krzysztof/

+ Marka Haberkę /zam. swatowie Michoń z rodziną/

+ Edmunda Haberkę /zam. prawnuki: Agata, Katarzyna, Mateusz i Marcin/

+ Filipa Augustyniaka /zam. Jacek/

+ Włodzimierza Urbańskiego /zam. wnuczka Olga Kruszak/

+ Mariana Kubata /zam. Agnieszka, Paweł i Dagmara/

+ Mieczysława Łonaka /zam. rodz. Fabianów i Nowaków/

+ Lidię Pielka /zam. rodz. Koniecznych/

+ Wojciecha Dłubacza /zam. rodz. Miranowiczów/

+ Stanisława Gajdę /zam. siostrzeniec Jerzy z rodziną/

+ Piotra Gorgonia /zam. kibice Przeboju-Wolbrom/

+ Stanisławę Paszkowską /zam. wnuki: Daria, Małgorzata i Maciej/

+ Kazimierza Kaliciaka /zam. koledzy z pracy Bartka/

+ Alfredę Chłosta /zam. koleżanki córki Agaty z Domu Pomocy Społecznej/

17.00

1. + Józefa Chaberkę w 20 r. śm.