Poniedziałek  15.10

6.30

 1. + Stanisława Noconia /greg. 15/
 2. + Wiesława Żuchowicza /zam. chrześnica Monika z rodziną/

18.00

 1. + Halinę Kobylec /zam. Felicja Gardeła/
 2. + Jadwigę, Bogusławę, Leokadię, Bolesława Nowakowskich

 

Wtorek  16.10

6.30

 1. + Krystynę Miranowicz /zam. Ewa Luks/
 2. + Alfredę Mentel /zam. wnuczka Aneta z rodziną i zięć Zdzisław/

18.00

 1. + Lesława Ordę
 2. + Stanisława Noconia /greg. 16/

 

Środa  17.10

6.30

 1. + Helenę Mąkol /zam. chrześnica Ania z rodziną/

18.00

 1. + Wiesława Żuchowicza /zam. żona i córki z rodzinami/
 2. + Stanisława Noconia /greg. 17/
 3. + Władysława, Jacka Kabalaków; Kazimierę, Stefana Sajdaków; Adelę, Józefa, Ireneusza Suleckich

 

Czwartek  18.10

6.30

 1. + Ewę Mąkol /zam. rodz. Borówków/

18.00

 1. + Alfredę Mentel /zam. córka Teresa z rodziną/
 2. + Stanisława Noconia /greg. 18/
 3. + Barbarę Krokosz w 4 r. śm.; Michała Gardełę

 

Piątek  19.10

6.30

 1. + Mieczysława Gajosa /zam. wujek Tadeusz z rodziną/

18.00

 1. + Ewę Mąkol /zam. dzieci z rodzinami/
 2. + Stanisława Noconia /greg. 19/
 3. + Mariannę, Barbarę, Andrzeja Knapów; Stefana, Władysławę, Zofię Pijajów

 

Sobota  20.10

6.30

 1. + Stanisława Noconia /greg. 20/
 2. + Wacława Błauta /zam. chrześnica Ania z rodziną/

18.00

 1. + Mieczysława Gajosa /zam. żona Helena
 2. +

 

Niedziela  21.10

6.30

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla

        Reginy i Augustyna w 56 r. ślubu

8.00

 1. + Annę, Bogusława Gbylów
 2. + Stanisława Noconia /greg. 21/

10.00  

 1. + Annę, Stefana, Sylwestra Adamczewskich

12.00   Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Edwarda, Łukasza Chaberków; Mariana, Walerię Magierów

+ Stefana Pokwiczała + Martę, Stefana Tabaków

+ Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. rodz. Żyłów/

+ Ryszarda Kota /zam. Maria i Waldemar Pałkowie/

+ Anastazję Dudek /zam. sąsiedzi/

+ Stanisławę Gardeła /zam. sąsiedzi z bl. 3 - klatka IV/

+ Jana Haberkę /zam. znajomi z Gospodarki Komunalnej/

+ Ryszarda Hańczyka /zam. sąsiedzi/

+ Zofię Kołodziej /zam. Dyrektorzy Szkół/

+ Juliana Fuglewicza /zam. koleżanki Synowej/

+ Kazimierza Bińczyckiego /zam. Zarząd Cechu Rzemiosł z Wolbromia/

+ Jana Rosoła /zam. sąsiedzi z klatki I,+ Zenobię Cieślak /zam. sąsiedzi/

+ Felicję Krężel /zam. mieszkańcy ul. Ogrodowej/

+ Józefę Dziubdziela /zam. rodz. Rolków,+ Krystynę Sopel /zam. sąsiedzi/

+ Jadwigę Marchaj /zam. VII KŻR/

+ Jolantę Bieda w 2 r. śm. /zam. syn i synowa/

+ Jana Gajdę /zam. siostra/

17.00 + Marię Witkowską

 

Poniedziałek  8.10

6.30

 1. + Stanisława Noconia /greg. 8/
 2. + Danutę Borowicz /zam. szwagier Zdzisław z żoną/

18.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

          i dary Ducha Św. dla Bartłomieja w 24 r. ur.

 1. + Blandynę Kryska /zam. syn Wacław z żoną/

 

Wtorek  9.10

6.30

 1. + Jana Strzałkę /zam. swatowa Maria Rapacz z rodziną/

18.00

 1. + Stanisława Noconia /greg. 9/
 2. + Stanisława Dudka /zam. chrześnica Felicja z rodziną/
 3. + Joannę, Walerego Ciepałów; zm. z rodz. Ciepałów, Strzałków

 

Środa  10.10

6.30

 1. + Janinę Wolską /zam. wnuczka Pamelka z rodziną/

18.00

 1. + Irenę Strózik /zam. córka Halina z mężem/
 2. + Stanisława Noconia /greg. 10/
 3. + Jadwigę, Stanisława Zgadzajów; Stanisławę Kołodziej; Władysławę Zaręba; Krystynę Miranowicz

 

Czwartek  11.10

6.30

 1. + Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. szwagierka Basia/
 2. + Stanisława Noconia /greg. 11/

18.00

 1. + Jana Strzałkę /zam. syn Ryszard z rodziną/
 2. + Blandynę Kryska /zam. chrześnica Janina Gardeła/

 

Piątek  12.10

6.30

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

         i bł. Boże dla Teresy i Józefa Janusów w 50 r. ślubu

18.00

 1. + Stanisława Dudka /zam. żona Maria/
 2. + Stanisława Noconia /greg. 12/
 3. + Mariana, Bogdana, Anielę Maśliszów

 

Sobota  13.10

6.30

 1. + Edwarda, Antoninę Wrońskich; Władysława Łozińskiego; Anielę, Jana,

         Wiktora, Lucjana, Henryka, Jana, Wacława, Romualda Bratków

 1. + Stanisława Noconia /greg. 13/

15.00  Ślub Katarzyny i Mateusza

18.00

 1. + Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. mąż z dziećmi/
 2. + Ryszarda, Józefę Kaczmarskich; Stanisława, Władysławę Kaczmarskich

 

Niedziela  14.10

6.30

 1. + Henryka Żabę w 7 r. śm. /zam. córka/
 2. + Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. Mariusz i Marta Bratkowie/

8.00

 1. + Mariana Noconia
 2. + Stanisława Noconia /greg. 14/

10.00

 1. + Krystynę, Mieczysława, Teresę, Jana

12.00

Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Parafian

- Rodzin z ul. Radosnej i Bocznej, które przyjęły figurę M. B. Fatimskiej

- Bożeny i Leszka w 30 r. ślubu

- Pawła i Małgorzaty Czech w 3 r. ślubu oraz dla ich córki Dominiki

- pątników pielgrzymki do Kazimierza Dolnego

- Joanny i Dominika Szarków w 40 r. urodzin oraz

  dla Zofii Szarek w 1 r. urodzin

- Samuela w 1 r. urodzin

- Kingi w 18 r. urodzin

17.00

 1. + Alfredę, Władysława, Andrzeja Kyziołów; Bronisławę Bratek; Mariana,

       Stanisława, Jana Regieców