Porządek Mszy świętych:

niedziele i święta:
6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 17:00

w lipcu i sierpniu dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00 w kościółku

dni powszednie:
6:30, 18:00

w lipcu, sierpniu i wrześniu Msza św. popołudniowa w każdy poniedziałek w kościółku o godz. 18.00                                                                                                                                                                             

Poniedziałek  18.06

6.30

 1. + Łukasza Pałkę /zam. Wspólnota „Galilea”/
 2. + Danielę Sikora /zam. bratowa Anna/
 3. + Alfredę Chmura /zam. brat Jan/

18.00

 1. + Stanisława Mrówkę; Antoniego Pandla

 

Wtorek  19.06

6.30

 1. + Dariusza Szczepankiewicza w 4 r. śm.

18.00

 1. + Józefa Sośnierza w 15 r. śm., zm. z rodziny
 2. + Krystynę Milejską /zam. brat Tadeusz z rodziną/
 3. + Antoniego w 20 r. śm., Władysławę Wolczyńskich

 

Środa  20.06

6.30

 1. + Blandynę Pielka /zam. wnuk Maciej z rodziną/

18.00

 1. + Zdzisława Haberkę /zam. syn Sławomir z rodziną/
 2. + Leokadię Graca /zam. swatowie Piwowarscy/
 3. + Lucję Kocjan /zam. Mirosław Woś z rodziną/

 

Czwartek  21.06

6.30

 1. + Teresę Karoń /zam. rodz. Graców/

18.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

     i opiekę Bożą dla rodziny Rdestów

 1. + Janinę, Stanisława Gamrotów
 2. + Antoniego Frączka /zam. brat Stanisław z rodziną/

 

Piątek  22.06

6.30

 1. + Pawła Biedę /zam. Jan i Halina Bieda z rodziną/
 2. + Alfredę Wolską /zam. wnuk Michał z rodziną/

18.00

 1. + Cecylię Ogonek /zam. córki/
 2. + Annę, Stanisława Dziubdzielów; Irenę, Józefa Grochowskich

 

Sobota  23.06

6.30

 1. + Jana Borówkę /zam. żona z wnuczką Zuzanną/

16.00  Ślub Krzysztofa i Eweliny

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

         i błogosławieństwo Boże dla Jakuba Bąchora w 18 r. urodzin.

 1. +

 

Niedziela  24.06

6.30

 1. Dziękczynna przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą

         o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireneusza Krężla w 80 r. urodzin

 1. + Jana, Genowefę Cudaków; Anielę Garnek; zm. z rodziny

8.00

 1. + Jana, Michała, Otylię, Stanisławę Sokołów; Feliksa Zapałę

10.00

 1. + Jana Makowskiego; Stanisławę, Stanisława Galonów

12.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Parafian,

- dla rodzin przyjmujących Figurę Maryi M.B. Fatimskiej z ul.Żwirki i Wigury,

- Wiktora Rupki  w 1 r. urodzin i jego Rodziców

- Bożeny i Waldemara Maśliszów w 35 r. ślubu

17.00

 1. + Annę, Mikołaja Trzasków; Zenobię, Mieczysława Ciepałów; zmarłych z rodz. Trzasków, Ciepałów

Poniedziałek  11.06

6.30

 1. + Lesława Świerczka /zam. żona i wnuki/
 2. + Jana Borówkę /zam. Wanda i Zdzisław Pałka/
 3. + Stanisława Dziubdzielę /zam. Iwona z rodziną/

18.00

 1. + Zbigniewa Staronia w 3 r. śm.

 

Wtorek  12.06

6.30

 1. + Monikę Stróżecką /zam. rodz. Włoch/

18.00

 1. + Nadię Sikora /zam. Teresa i Jerzy Sikora z rodziną/
 2. + Edwarda Pinderę /zam. rodz. Rdestów/
 3. + Stanisławę, Seweryna Koziołów; Wiesława Heriana /zam. rodzina/

 

Środa  13.06

6.30

 1. + Lucję Urbańską /zam. chrześnica Anna/

18.00

 1. + Juliannę Kołodziej /zam. syn Dariusz/
 2. + Józefa, Łucję Przyjemskich /zam. rodz. Czech/
 3. + Stanisławę, Jana Rdestów; Mariannę, Jana Wołkowskich

 

Czwartek  14.06

6.30

 1. + Feliksa Grabowskiego /zam. rodz. Gładyszów/

18.00

 1. + Zdzisława Bernackiego /zam. brat Stanisław z rodziną/
 2. + Stanisława Ciepała /zam. kuzynka Marysia z rodziną/
 3. + Danielę Hat /zam. XVI KŻR z Łobzowa - III kol. /

 

Piątek  15.06

6.30

 1. + Jana Borówkę /zam. rodz. Knapów/

18.00

 1. + Zdzisława Barczyka /zam. syn Dariusz/
 2. + Zdzisława Mańkowskiego /zam. Mama/
 3. + Zdzisława Skorupka /zam. syn Paweł/

 

Sobota  16.06

6.30

 1. + Mariannę Knap w 8 r. śm.
 2. + Mariana Gardełę /zam. rodz. Gaździków i Pogłódków/

18.00

 1. + Stanisławę Strojną /zam. syn Leszek z rodziną/
 2. + Waldemara Jaromina w 1 r. śm. /zam. żona i dzieci/

 

Niedziela  17.06

6.30

 1. + Katarzynę, Wawrzyńca, Mieczysława Wypasków

8.00

 1. + Helenę w 2 r. śm., Bonifacego Wolnych
 2. + Natalię Bieda /zam. Janina Makowska/

10.00

 1. + Józefę Kyć; Juliannę, Wawrzyńca Kyciów; Tomasza Barczyka

12.00

 1. Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Antoniego Frączka /zam. chrześnica Kinga z rodziną/

+ Czesława, Irenę Zarębów

+ Stefana, Adama Madejów; zm. z rodz. Madejów, Mędrków

+ Wacława Żaka w 1 r. śm. /zam. żona Małgorzata z rodziną/

+ Zdzisława Błauta; Zofię, Alojzego Zelków; Marię, Jana Zająców;

    Helenę, Józefa Błautów

+ Bogusława, Mariana Soplów; Jana, Rozalię Marchajskich; Łukasza,

   Zofię Soplów; ks. Jerzego Bajdę; Annę Gilewicz

+ Wiesława Żuchowicza /zam. Zakład Pogrzebowy „Ogród snów”/

+ Halinę Kobylec /zam. Pracownicy Ośrodka Zdrowia z Książa Wielkiego/

+ Małgorzatę Szczepankiewicz

   /zam. Żołnierze i Pracownicy I Batalionu Czołgów/

+ Janinę Wolską /zam. rodz. Słotów/

+ Stanisława Dudka /zam. rodz. Barczyków i Sroślaków/

+ Jana Strzałkę /zam. rodz. Gumułków/

+ Natalię Majda /zam. rodz. Gądków/

+ Cecylię Ogonek /zam. rodz. Szczerbińśkich/

+ Walerię Duch w 10 r. śm.

+ Mieczysława Gajosa /zam. żona Helena/

 17.00

 1. + Wiktorię, Henryka Dudków; Henrykę Weśniuk; Ryszarda Lorka