Porządek Mszy świętych:

niedziele i święta:
6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 17:00

w lipcu i sierpniu dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00 w kościółku

dni powszednie:
6:30, 18:00

w lipcu, sierpniu i wrześniu Msza św. popołudniowa w każdy poniedziałek w kościółku o godz. 18.00                                                                                                                                                                             

P o n i e d z i a ł e k    20.02

6.30 

1. + Bogusławę Chłosta / greg./

2. + Mirosława Greniuk

18.00

+ Elżbietę, Juliana Gorgoniów, Jana, Mariannę Sośnierzów, 

   zm. z tych rodzin

 

W t o r e k   21.02

6.30

1. +  Bogusławę Chłosta / greg./

2. + Mariannę Trzaska   16 r. śm.

18.00

1. + Wiktorię, Władysława, Edmunda Haberków

 

Ś r o d a   22.02

6.30

1. Przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia z prośbą o szczęśliwe

   rozwiązanie dla Katarzyny.

2. + Urszulę, Tadeusza, Władysława  Kopeć, zm. z rodziny Ruszów

   i Woźniaków

18.00

1. + Stanisławę, Mieczysława Kulków, Danutę Bilską

2. + Bogusławę Chłosta / greg./

 

C z w a r t e k    23.02

6.30 

1. + Hieronima  60 r.śm., Józefę Starzykow, Marka, Danielę, Kazimierza,

      Annę Cyganków

18.00 

1. + Tadeusza w r.śm., Stefanię Rupków, zm. z rodziny Rupków,

   Haberków

2. + Bogusławę Chłosta /greg./

 

P i ą t e k  24.02

6.30 

1. + Jana  50 r.śm., Stanisławę, Barbarę Kur

18.00 

1. + Bogusławę Chłosta / greg./

2. + Stanisława 4 r.śm., Wawrzyńca, Teklę, Joannę, Władysławę Hatów

 

S o b o t a  25.02

6.30    

1. + Bogusławę Chłosta / greg./

18.00 

1. Przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

   i błogosławieństwo Boże dla Józefa w 60 rocz. urodzin.

 2. + Danutę Haberka w 3 r.śm./zam. mąż Janusz z rodziną/

 

N i e d z i e l a   26.02

6.30

+ Leokadię, Aleksandra, Janusza Luks

8.00 

1. + Bogusławę Chłosta / greg./

2. + Stanisława Ściańskiego w 23 r. śm., Bogusławę, Józefa Muchów

10.00 

1. + Katarzynę Papaj

12.00

Przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

i błogosławieństwo Boże dla: 

-  męża,

- wnucząt i szczęśliwy przebieg operacji dla Ani

- za wszelkie laski w roku 2016 dla rodziny 

17.00

+ Józefę, Jana, Jerzego, Stanisława, Krystynę Hatów

 

P o n i e d z i a ł e k    13.02

6.30.

+ Stanisławę, Antoniego Krzemieniów; zm. z rodz. Krzemieniów

18.00 

1. + Bronisławę, Jana Bugajnych

2. + Bogusławę Chłosta /13 greg./

 

W t o r e k   14.02

6.30

1. + Helenę Rosół

18.00

1. + Bogusławę Chłosta /14 greg./

2.+ Marka Siastę

 

Ś r o d a   15.02

6.301.

+ Bogusławę Chłosta /15 greg./

18.00

1. + Stanisławę Duch /zam. córka Ewa/

2. + Bogusława Puchalę

 

C z w a r t e k    16.02

6.30 

1. + Elżbietę Półtorak

18.00 

1. + Janusza Skoczenia /zam. żona Helena/

2. + Bogusławę Chłosta /16 greg./

 

P i ą t e k  17.02

6.30 

1. + Bogusławę Chłosta /17 greg./

18.00 

1. + Jana Skalskiego

 

S o b o t a  18.02

6.30  

1. + Bogusławę Chłosta /18 greg./

18.00 

1. + Irenę, Czesława Ramsów

2. + Juliannę, Bartłomieja, Eugeniusza, Mariana

 

N i e d z i e l a   19.02

6.30

+ Zdzisława w 1 r. śm., Józefa, Mariannę Bańbułów; Otylię,

   Bolesława Karoniów

8.00 

1. + Bogusławę Chłosta /19 greg./

2.+ Wacławę Marchaj; Stanisława, Waldemara Osmędów

10.00 

1. + Mieczysława Ciepała w 6 r. śm.

12.00  Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Bogumiłę Lupa w 1 r. śm., + Eleonorę, Wacława Słaboniów w 5 r. śm.

+ Mariannę, Józefa Gigoniów, + Stanisławę Sośnicką /zam. pięlęgniarki/

+ Władysława Derguna /zam. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej/

+ Kazimierę Drapacz /zam. lekarze z Miechowa/

+ Wiesławę Sikora /zam. pracownicy Centrum Biochemii/

+ Łucję Przyjemską /zam. pracownicy Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół/

+ Olimpię Wolską /zam. koleżanki i sąsiedzi córki/

+ Franciszka Kozieła /zam. sąsiedzi/

17.00 + Józefę, Józefa Zielników