Poniedziałek  25.02

6.30

 1. + Stanisławę Gardeła /zam. siostra Mieczysława z mężem/
 2. + Krystynę Sopel /zam. Akcja Katolicka/

18.00

 1. + Stanisława Haberkę /zam. bratowa z rodziną/
 2. + Wiesława Pajkierta /zam. teściowa/

 

Wtorek  26.02

6.30

 1. + Leokadię, Aleksandra, Janusza Luksów

18.00

 1. + Ryszarda Kota /zam. Henryk Kot z rodziną/
 2. + Stanisławę Gardeła /zam. Ania z rodziną/
 3. + Aleksandra, Natalię, Stanisława Hamerników; Władysława Mycę; zm.z rodz.Jana Grzesiaka

 

Środa  27.02

6.30

 1. + Ryszarda Kota /zam. Franciszek Stempel z rodziną/

18.00

 1. + Stanisława Bratka /zam. córka z rodziną/
 2. + Juliana Flakiewicza /zam. kuzyn Marek/
 3. + Krystynę Miranowicz w 1 r. śm. /zam. rodzina/

 

Czwartek  28.02

6.30

 1. + Ryszarda Kota /zam. rodz. Staszkiewiczów, Balików, Muchów/

18.00

 1. + Jana Rosoła /zam. syn Grzegorz z żoną/
 2. + Kazimierza Bińczyckiego /zam. córka i syn z rodzinami/
 3. + Wiesława Pajkierta /zam. rodz. Grabowskich i Bombów/

 

Piątek  1.03

6.30

 1. + Jana Górnickiego; Kazimierza, Kazimierę, Mieczysława, Wacława, Jerzego Warzechów
 2. + Mariana Paulewicza; zm. z rodziny
 3. + Ryszarda Kota /zam. rodz. Manczarskich/

18.00

 1. + Stanisława, Wawrzyńca, Teklę, Władysławę, Joannę Hatów

 

Sobota  2.03

6.30

 1. + Katarzynę, Franciszka Marchajów; Tadeusza Kopcia; Zdzisława Barczyka
 2. + Ryszarda Kota /zam. Angelika i Paweł/
 3. + Wiesława Pajkierta /zam. swatowie Rolka/

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Małgorzaty Pałka w 18 r. urodzin /zam. rodzice/
 1. + Józefa, Helenę Sygułów; zm. z rodziny

 

Niedziela  3.03

6.30

 1. + Helenę Rosół

8.00

 1. + Mariana w 4 r. śm., Wandę, Antoniego, Szczepana Duchów
 2. + Stanisława Haberkę /zam. rodz. Pasichów/

10.00

 1. + Marka Mazajczyka w 2 r. śm.
 2. + Stanisławę, Władysława, Annę, Marię Domagałów

12.00

 1. Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Kazimierza Urbańskiego /zam. współpracownicy córki/

+ Adama, Leokadię Trzasków; Jadwigę, Franciszka Pietrasików; Zofię Majewską

+ Józefa Haberkę w 35 r. śm.

+ Józefę, Jana, Ryszarda Sygułów

+ Roberta Pielkę /zam. koleżanki i koledzy z pracy/

+ Filipa Augustyniaka /zam. przyjaciele/

+ Kazimierza Urbańskiego /zam. pracownicy firmy JURA/

+ Stanisławę Szlachta /zam. sąsiedzi/

+ Ryszarda Komara /zam. współpracownicy syna z ZINPLAST-u/

+ Włodzimierza Urbańskiego /zam. sąsiedzi z bloku 1, kl. II/

+ Stanisława, Janinę, Piotra Pogłódków; Walerię, Jana Wojtachów

+ Mieczysława Gajosa /zam. żona z córkami/

+ Krzysztofa, Józefa Sokołów

+ Jana Płoszaja w 3 r. śm./zam. żona i synowie/

+ Helenę, Zdzisława, Zbigniewa, Franciszka, Henryka Kośmidrów /zam. Krystyna z mężem/

+ Mieczysława Łonaka, Lidię Pielka, Ryszarda Janika, Mariana Kubata,

   Stanisława Knapa, Michalinę Kubat, Stanisława Trzaskę,Wojciecha Dłubacza

    /zam. uczestnicy pogrzebu/ 

17.00

 1. + Mariannę, Władysława Sajdaków; Józefa, Piotra, Annę Makowskich

 

Poniedziałek  18.02

6.30

 1. + Krystynę Sopel /zam. rodz. Wójcikowskich/

18.00

 1. + Stanisławę Gardeła /zam. syn Jarosław z rodziną/
 2. + Wiesława Pajkierta /zam. Leokadia Kyć z rodziną/

 

Wtorek  19.02

6.30

 1. + Wiesława Pajkierta /zam. Krzysztof Świerczek z rodziną/

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże

        dla Wojciecha w 18 r. urodzin

 1. + Jana Haberkę /zam. rodz. Szybalskich/

 

Środa  20.02

6.30

 1. + Jana Rosoła /zam. rodz. Będkowskich/

18.00

 1. + Anastazję Dudek /zam. syn Marek z rodziną/
 2. + Jakuba Półtoraka /zam. ciocia Ania z rodziną/

 

Czwartek  21.02

6.30

 1. + Józefę Dziubdziela /zam. Henryk i Teresa Górnikiewicz/

18.00

 1. + Anastazję Dudek /zam. córka Magdalena z mężem/
 2. + Jana Gajdę w r. śm. /zam. chrześnica Dorota z rodziną/

 

Piątek  22.02

6.30

 1. + Urszulę, Tadeusza, Władysława Kopciów; zm. z rodz. Ruszów i Woźniaków

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr.

         i dary Ducha Świętego dla Kacpra w 18 r. urodzin

 1. + zm. z rodziny Kulków i Gilów

 

Sobota  23.02

6.30

 1. + Jana w 51 r. śm., Stanisławę, Barbarę Kur
 2. + Hieronima w 62 r. śm., Józefę, Teofilę, Józefa Starzyków; Marię, Jana Żubrów

18.00

 1. + Stanisława Haberkę /zam. brat Józef z żoną/
 2. + Antoninę, Bolesława Nowakowskich; zm. z rodz.

 

Niedziela  24.02

6.30

 1. + Stanisława Noconia w r. śm.

8.00

 1. Dziękczynno - błagalna w intencji Pań w podziękowaniu za otrzymane

 łaski z prośbą o zdr. i bł. Boże na ich dalsze lata życia /zam. mężczyźni ze

 wspólnot: „Galilea”, „Ubogaceni”, męskiego Koła Żywego Różańca/

 1. + Elżbietę, Juliana Gorgoniów; Mariannę, Jana, Józefa Sośnierzów; zm. z rodziny

10.00

 1. + Mieczysława w 8 r. śm., Zenobię Ciepałów

12.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Parafian

- Mieszkańców ul. Miechowskiej, którzy przyjęli figurę M. B. Fatimskiej

- Bartka Ducha w 18 r. urodzin /zam. rodzice i brat/

- Pauliny i Michała Papajów w 1 r. ślubu

- pewnej Rodziny w podziękowaniu za wszystkie łaski otrzymane w ubiegłym roku

17.00

 1. + Tadeusza Paulewicza w 11 r. śm.
 2. + Juliannę, Bartłomieja, Eugeniusza, Mariana Pijajów; Kazimierza Janaka