Poniedziałek  17.09

6.30

 1. + Stefanię Płowiec /zam. wnuczek Tomasz z rodziną/
 2. + Alfredę Mentel /zam. szwagierka Janina z rodziną/

18.00

 1. + Stanisława Noconia /zam. Jan Waliczek z rodziną/
 2. + Jana, Katarzynę, Krystynę, Antoniego, Edwarda Tuchowskich

 

Wtorek  18.09

6.30

 1. + Stanisława Ciepała /zam. Józef i Teresa Błachut/

18.00

 1. + Juliannę Kołodziej /zam. córka Zdzisława z rodziną/
 2. + Stanisława w 4 r. śmierci
 3. + Helenę Mąkol /zam. siostra Krystyna/

 

Środa  19.09

6.30

 1. + Feliksa Grabowskiego /zam. rodz. Opiłków/

18.00

 1. + Lucynę Urbańską /zam. mąż/
 2. + Łukasza Pałkę /zam. ciocia Małgosia/
 3. + Mieczysława Gajosa /zam. córka Aneta z rodziną/

 

Czwartek  20.09

6.30

 1. + Juliannę w r. śmierci
 2. + Ewę Mąkol /zam. rodz. Sokalskich/

18.00

 1. + Zdzisława Barczyka /zam. syn Piotr z rodziną/
 2. + Wacława, Leokadię, Andrzeja Rogalów; Petronelę, Adama, Henryka, Witolda Ciepałów

 

Piątek  21.09

6.30

 1. + Mariana Gardełę /zam. brat Nikodem/

18.00

 1. + Zenobię Pielka /zam. syn z rodziną/
 2. + Stefanię Płowiec /zam. Iza i Kasia/
 3. + Stefanię w 8 r. śm., Tadeusza Rupków; ks. Stanisława Sapilewskiego

 

Sobota  22.09

6.30

 1. + Antoniego Frączka /zam. Daniel Rola/
 2. + Włodzimierza Kozioła /zam. brat Zbyszek i Grażyna/

15.00  Ślub Katarzyny i Michała

18.00

 1. + Halinę Kobylec /zam. rodzina z Białegostoku/
 2. + Mariannę w 3 r. śm., Józefa Nowojewskich; Ryszarda Kota

 

Niedziela  23.09

6.30

 1. + Annę, Teofila Kwartników

8.00

 1. + Piotra, Apolonię, Piotra, Pawła Pokwapów; Witolda Drapacza
 2. + Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. Halina i Janusz Kałwa/

10.00

 1. + Wiktorię, Józefa Góreckich; zm. z rodziny

12.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Parafian i dla rodzin, które przyjęły Figurę Maryi M.B. Fatimskiej

  z ulicy Bocznej i Radochy,

- Pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

- Melanii w 1 r. urodzin

- Anny w 3 r. urodzin

- Karoliny w 11 r. urodzin i Kornelii w 5 r. urodzin

- Aleksandry Adamczyk w 18 r. urodzin

- Krystiana Pietrasika w 18 r. urodzin

- Justyny Maciąg w 18 r. urodzin

- Artura w 30 r. urodzin i Przemysława w 34 r. urodzin

- Stanisława w 60 r. urodzin /zam. żona Agata z dziećmi/

- Krystyny i Włodzimierza w 14 r. ślubu

- Małgorzaty i Roberta w 30 r. ślubu

 

17.00

+ Mariannę, Józefa; Mieczysława, Kazimierza, Józefa,Władysława Straszaków

Poniedziałek  10.09

6.30   

 1.  + Jana Borówkę /zam. rodz. Gajosów/
 2. + Stanisława, Stanisławę Dziubdzielów /zam. rodz. Czechów/

18.00

 1. + Jana Strzałkę /zam. syn Robert z rodziną/
 2. + Józefa, Łucję Przyjemskich /zam. siostra Zenobia z rodziną/

 

Wtorek  11.09

6.30    

 1. + Edwarda Pinderę /zam. rodz. Gawronów/
 2. + Stanisława Dudka /zam. wnuk Łukasz/

18.00

 1. + Alfredę Wolską /zam. córka Ewa z rodziną/
 2. + Zofię, Feliksa Posłów; Romana Rogozika; Stanisława Gardełę; Helenę Dziubek

 

Środa  12.09

6.30  

 1. + Teofila, Annę Długajczyków, brata Józefa; dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

 1. + Annę Piwowarczyk /zam. siostrzenica Czesława z rodziną/
 2. + Władysławę Makowską w 10 r. śm.
 3. + Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. mama/

 

Czwartek  13.09

6.30

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o bł. Boże dla rodziny Siostry Konsolaty oraz za zm. z rodziny
 1. + Janinę Wolską /zam. wnuczek Piotr z rodziną/

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Doroty i Andrzeja Skibickich w 32 r. ślubu
 1. + Stefana Wrońskiego /zam. syn Andrzej z rodziną/

 

Piątek  14.09

6.30

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla dobroczyńców i ofiarodawców Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz Ochronki
 1. + Stanisława Noconia /zam. rodz. Dudków i Pietrzyków/

16.00  Ślub: Darii i Szymona

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Członkiń VII KŻR
 1. + Danutę Borowicz /zam. mąż Stanisław/

 

Sobota  15.09

6.30

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
 1. + Wiesława Żuchowicza /zam. brat Krzysztof z żoną/

16.00  Ślub Aleksandry i Mateusza

18.00

 1. + Leokadię w 2 r. śm., Mieczysława w 4 r. śm. Hatów; Andrzeja Ducha
 2. + Janinę, Renarda Kozioł; zm. z rodziny

 

Niedziela  16.09

6.30

 1. + Zofię w 3 r. śm., Bolesława Gajewskich /zam. córka i synowie/

8.00

 1. + Jana Rozlacha
 2. + Stanisława Noconia /zam. Maria Pasek z dziećmi/

10.00  

 1. + Albina w 6 r. śm., Danutę Koniecznych

12.00    Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Stanisława Noconia w 4 r. śm. /zam. córka z mężem i mamą/

+ Cecylię Ogonek /zam. bratowa Janina z rodziną/

+ Bogusława, Mariannę, Stefana Borków

+ Mariana w 6 r. śm., Stanisława Gbylów

+ Antoniego Frączka /zam. Dorota i Jerzy Rola/

+ Janinę w 13 r. śm., Stanisławę Rogal

+ Józefę Gbyl ,+ Kazimierza Okrajni

+ Ewę Karolczyk /zam. swatowie Domagała/

+ Leszka Derę /zam. rodz. Pytel/

+ Wawrzyńca w 28 r. śm., Janinę w 17 r. śm. Noconiów

+ Jana Gajdę, + Waldemara Osmędę w 8 r. śm. /zam. żona/

+ Danutę Borowicz /zam. sąsiedzi Pobudkiewicz/

+ Natalię Majda /zam. rodz. Szymczyków/

+ Stanisława Dudka /zam. Ewa i Włodzimierz Rogal/

+ Małgorzatę Szczepankiewicz /zam. Dowódca i Żołnierze XXI Brygady  Strzelców Podhalańskich/

+ Wiesława Żuchowicza /znajomi Magdaleny z firmy FTT Wolbrom/

+ Beatę Knitter /zam. Emilia Rolka/

+ Bronisława Nowaka /zam. Anna Dziubdziela/

+ Halinę Kobylec /zam. wnuki/ 

+ Zofię Kordys w 25 r. śm.

17.00

 1. + Józefę, Juliannę, Wawrzyńca, Stanisława Kyciów; Anastazję, Tomasza Barczyków