Poniedziałek, 23.09

6.30

 1. + Stanisławę Grabowską /greg. 22/
 2. + Genowefę Ciszewską
 3. + Stanisława Wróbla /greg. 23/

18.00   + Teofila, Annę Kwartników

 

Wtorek, 24.09

6.30  + Henrykę, Hipolita Żuchowiczów; zm. z rodz. Żuchowiczów i Kołodziejczyków

18.00

 1. + Stanisławę Grabowską /greg. 23/
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 24/
 3. + Zdzisława, Jana, Janinę Gąsiorów; Adelę, Józefa, Zygmunta Barczyków

 

Środa, 25,09

6.30

 1. + Romana w 25 r. śm., Franciszkę, Zbigniewa, Andrzeja Staszkiewiczów; Barbarę Kur; Marię Ławik
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 25/

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Anny i Mariusza w 20 r. sakramentu małżeństwa
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 24/
 3. + Mariannę, Alfreda, Krzysztofa Krukowieckich; Janinę, Piotra, Stanisława Pogłódków

 

Czwartek, 26.09

6.30

 1. + Józefę w 48 r. śm., Hieronima, Teofilę, Józefa Starzyków; Danielę, Marka, Annę, Kazimierza Cyganków
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 26/

18.00    

 1. + Stanisławę Grabowską /greg. 25/
 2. + Annę Gołębiowską

 

Piątek, 27.09

6.30

 1. + Kazimierza w 2 r. śm., Antoninę, Edwarda, Leona, Genowefę, Kazimierza, Mariannę Okrajnich

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Anny
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 27/
 3. + Stanisławę Grabowską /greg. 26/

 

Sobota, 28.09

6.30

 1. + Hildegardę, Józefa Kaczmarczyków
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 27/
 3. + Stanisława Wróbla /greg. 28/

15.00  Przez pośrednictwo Maryi M. B. Częstochowskiej z prośbą o bł. Boże dla pielgrzymów z naszej parafii

18.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Jolanty i Grzegorza w 30 r. ślubu /zam. dzieci/
 2. + Wacława Mazurka; Jana Becka

 

Niedziela, 29.09

6.30

 1. + Danutę Haberka /zam. mąż Janusz z dziećmi/
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 29/

8.00

 1. + Irenę, Władysława Koziełów; Zdzisławę, Czesława Wypasków
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 28/

10.00

 1. + Jana Rozlacha

12.00    Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Jadwigę Jankowską /zam. sąsiedzi z ul. Żwirki i Wigury/

+ Piotra i Wiktorię Gorgoniów /zam. brat Andrzej z rodziną/

+ Dariusza Maślisza /zam. sąsiedzi/

+ Beatę Płoszaj /zam. Wiesia, Edyta i Marzena/

+ Henryka Dudka w 6 r. śm. /zam. żona i dzieci/

+ Zdzisława, Konstantego Starzyków

+ Mieczysława Opiłkę /zam. sąsiedzi Grabowscy/

+ Adama Kusia /zam. Barbara i Teresa/

+ Mariana Gardełę /zam. rodz. Haberków i Grątkiewiczów/

+ Mariana Żuławińskiego /zam. sąsiad Zbyszek Madej z rodziną/

+ Zbigniewa Kućmierza /zam. Halina, Ireneusz i Zenon Pasich/

+ Kamila Garnka /zam. koleżanki i koledzy ze szkoły/

+ Mariannę Skoczeń /zam. koleżanki i koledzy córki Bożeny z firmy FAGUMIT/

+ Helenę Małysa /zam. rodz. Gamrotów/

17.00

 1. + Michała, Emilię Sikorów

Poniedziałek, 16.09

6.30

 1. + Stanisławę Grabowską /greg. 15/
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 16/

18.00

 1. + Włodzimierza Rogala /zam. brat Rafał z rodziną/
 2. + Michała Gardełę w 1 r. śm.

 

Wtorek, 17.09

6.30

 1. + Antoninę, Stanisława Sypieniów; Stanisławę, Wawrzyńca Dudków

18.00

 1. + Stanisława Wróbla /greg. 17/
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 16/
 3. + Józefa, Marię w 20 r. śm. Dymków

 

Środa, 18,09

6.30

 1. + Julię w 5 r. śm.

18.00

 1. + Stanisława Wróbla /greg. 18/
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 17/
 3. + Michała Trzaskę; Michalinę, Kazimierza Paulewiczów

 

Czwartek, 19.09

6.30

 1. + Stanisławę Grabowską /greg. 18/

18.00

 1. + Stanisława Wróbla /greg. 19/
 2. + Stanisława Trzaskę /zam. chrześnica Maria z rodziną/
 3. + Stefanię w 9 r. śm., Tadeusza Rupków; zm. Rupków i Haberków; ks. Stanisława Sapilewskiego

 

Piątek, 20.09

6.30

 1. + Stanisławę Grabowską /greg. 19/
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 20/

18.00

1.+ Wacława, Leokadię, Andrzeja Rogalów; Adama, Petronelę, Henryka Ciepałów

2.

 

Sobota, 21.09

6.30

 1. + Iwonę Kopeć w 1 r. śm. /zam. córka Zuzanna/
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 20/
 3. + Stanisława Wróbla /greg. 21/

18.00

 1. + Bogdana Browarnika w 10 r. śm.

 

Niedziela, 22.09

6.30

 1. + Janinę, Wawrzyńca Noconiów
 2. + Stanisława Wróbla /greg. 22/

8.00

 1. + Piotra, Apolonię, Piotra, Pawła Pokwapów; Witolda Drapacza
 2. + Stanisławę Grabowską /greg. 21/

10.00

 1. + Mariannę, Józefa Nowojewskich; Ryszarda, Stanisławę, Stanisława Kot

12.00    Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Eugeniusza Smoka /zam. córka Halina z rodziną/

+ Beatę Płoszaj /zam. rodz. Sroków, Soleckich, Miłowskich/

+ Mieczysława Opiłkę /zam. sąsiedzi/

+ Zdzisława, Konstantego Starzyków

+ Irenę Kozioł /zam. rodz. Łysków z Bożej Woli i Jeżówki/

+ Adama Kusia /zam. Maria i Andrzej Fabiańscy/

+ Mariana Gardełę /zam. Firma Pogrzebowa „Całun”/

+ Zbigniewa Kućmierza /zam. rodz. Żabów/

+ Wiktorię, Piotra Gorgoniów /zam. szwagierka Janina z rodziną/

+ Pelagię Kozieł /zam. Paulina z mamą/

+ Kamila Garnka /zam. rodz. Biedów/

+ Mariannę Skoczeń /zam. kierowcy TSA i STL/

+ Helenę Małysa /zam. sąsiedzi/

+ Irenę Kośmider /zam. X KŻR z Brzozówki/

+ Artura Czarneckiego /zam. Zakład Pogrzebowy „Ogród Snów”/

17.00

 1. + Józefę w r. śm., Juliannę, Wawrzyńca, Stanisława, Andrzeja, Franciszka,

       Bronisława Kyciów; Stefana Skorupkę