Porządek Mszy świętych:

niedziele i święta:
6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 17:00

w lipcu i sierpniu dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00 w kościółku

dni powszednie:
6:30, 18:00

w lipcu, sierpniu i wrześniu Msza św. popołudniowa w każdy poniedziałek w kościółku o godz. 18.00                                                                                                                                                                             

Poniedziałek  27.03

6.30

1. + Stanisławę Szostak /zam. brat Piotr/

2. + Bogusławę Chłosta /zam. wnuczka Iwona/

18.00

1. + Józefa, Rozalię Łojków; Jana Łojka

 

Wtorek  28.03

6.30

1. + Janusza Skoczenia /zam. rodz. Piegów i Janików/

2. + Krzysztofa Sokoła /zam. rodzice/

18.00

1. + Aleksandra Kopcia w 30 r. śm.

 

Środa  29.03

6.30

1. + Mariana Żebraka /zam. swatowa Janina i rodzina Świątków/

18.00

1. + Józefa, Jana, Stanisława Rezów; Józefę Łuckiewicz

2. + Janinę, Mariana Bugajnych

 

Czwartek  30.03

6.30

1. Przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

   i błogosławieństwo Boże dla Karoliny i Grzegorza w 9 r. ślubu.

18.00

1. + Andrzeja Kosióra

2. + Krystynę Kałwa /zam. brat Stanisław z rodziną/

 

Piątek  31.03

6.30

1. + Jolantę Bieda /zam. rodz. Biedów, Duchów i Gliszczyńskich/

18.00

1. + Sławomira Koniecznego /zam. bratowa Halina z mężem oraz rodz.

    Haberków i Nawów/

2. + Zdzisława Smętka; zm. z rodz. Smętków, Straszaków

 

Sobota  1.04

6.30

1. + Grażynę Mucha

2. + Stanisława Jakubowskiego /zam. rodz. Stojków i Dulaków/

18.00

1. + Mieczysława Trzaskę w 7 r. śm.

2. + Helenę, Stanisława Maśliszów

 

Niedziela  2.04

6.30

1. + Leszka Pielińskiego w 23 r. śm.

8.00

1. + Andrzeja, Felicję, Annę, Rozalię, Henryka, Eugeniusza, Stanisława,

   Stefana Paulewiczów

2. + Andrzeja Tomalę /zam. Parafianie/

10.00

1. + Józefę, Szymona, Mieczysława Ciepałów; Marka Mazajczyka

2. Przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia z prośbą o zdrowie

    i błogosławieństwo Boże dla Taty /zam. córki/

12.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Sławomira Koniecznego /zam. rodz. Struzików i Słaboniów/

+ Ryszarda, Józefę, Jana Sygułów

+ Kazimierza Maślisza

+ Stanisławę Sośnicką /zam. pielęgniarki z bloku operacyjnego/

+ Olimpię Wolską; Kazimierę Kantor; Józefa, Łucję Przyjemskich

         /zam. sąsiedzi/

+ Jerzego Gamrota /zam. Dyrekcja i pracownicy MALBOY-u/

+ Marię Gryboś /zam. członkowie ZNP z Wolbromia/

+ Teresę Kuś /zam. sąsiedzi Sikorowie/

+ Marię Barczyk /zam. córka Irena/

+ Grażynę Mucha /zam. Zakład Pogrzebowy P. Kozieła/

+ Wandę Rogal /zam. Zarząd Cechu Rzemiosł/

+ Antoniego Frączka /zam. pracownicy PLAY z Wolbromia/

+ Zbigniewa Cieślaka; Felicję Miłek; Alfredę Chmura; Zdzisława Skorupkę;  

   Janinę Chaberka; Zdzisława Sygułę; Danutę Kaziród; Danielę Sikora;  

   Krystynę Milejską; Józefę Maciąg /zam. uczestnicy pogrzebu/

17.00

1. + Stefanię, Lucjana, Wiktorię, Franciszka Świerczków; Marcina,

       Mariannę Imiołków