Poniedziałek,  25.03

6.30

 1. + Andrzeja w 28 r. śm. Tadeusza Struzików
 2. + Józefa Maciąga /zam. Marianna Ciepał/

18.00

 1. + Jana Rosoła /zam. chrześnica Joanna z rodziną oraz rodzina Trepków/
 2. + Franciszka, Agnieszkę, Antoniego, Kazimierza Koziełów

 

Wtorek,  26.03

6.30

 1. + Józefa Maciąga /zam. swatka Halina z córką Renatą/

18.00

 1. + Jadwigę Marchaj /zam. chrzestna z rodziną/
 2. + Jana Rosoła /zam. rodz. Grabowskich/
 3. + Wandę Grzanka; Eugeniusza Pielkę; zm. z rodziny

 

Środa,  27.03

6.30

 1. + Roberta Pielkę /zam. Anna Nocoń/

18.00

 1. + Józefę Dziubdziela /zam. córka Beata z rodziną/
 2. + Czesława Wardęgę; Annę, Stanisława Piwowarczyków
 3. + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek,  28.03

6.30

 1. + Lucjana Kaczmarskiego /zam. bratowa Józefa z rodziną/

18.00

 1. + Ryszarda Kota /zam. Jan Garus/
 2. + Józefę Dziubdziela /zam. córka Renata z mężem/
 3. + Jana Rosoła /zam. Teresa i Michał/

 

Piątek,  29.03

6.30

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla Karoliny i Grzegorza w 11 r. ślubu

18.00

 1. + Adama Rogala /zam. mama/
 2. + Jadwigę Marchaj /zam. Wiesław i Robert z córkami/
 3. + Zdzisława Smętka; zm. z rodz. Smętków i Straszaków

 

Sobota,  30.03

6.30

 1. + Mateusza Ruska /zam. babcia i ciocia Iwona z rodziną/
 2. + Andrzeja Kołodzieja /zam. teściowie z Kąpiel Wielkich/

18.00

 1. + Lesława Gardełę /zam. syn Marek z rodziną/
 2. + Leokadię, Floriana Studzińskich; zm. z rodz. Kosteckich, Studzińskich

 

Niedziela,  31.03

6.30

 1. + Joannę, Stanisława Ciułów

8.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o bł. Boże dla ofiarodawców i dobrodziejów Parafii
 2. + Stanisława, Józefa, Józefę, Wincentego Pijajów

10.00

 1. + Józefę Głuszek w 1 r. śm. /zam. córka Grażyna z rodziną/
 2. + Władysława, Jacka Kabalaków; Kazimierę, Stefana Sajdaków; Adelę, Józefa, Ireneusza Suleckich

12.00  Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Władysławę Bijakowską /zam. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Zespołu Szkół w Wolbromiu – „Pod Lasem”/

+ Iwonę Kopeć /zam. rodz. Zarębów/

+ Janinę Pacia /zam. Dyrekcja i Pracownicy firmy WOLMOT/

+ Stanisława Konderaka /zam. rodz. Szymaszków/

+ Wandę Wolską /zam. Wanda i Urszula z rodzinami/

+ Lucjana Kozieła /zam. rodz. Dzidów i Żaczków/

+ Irenę Kozioł /zam. swatka Rozalia Łysek i Wiktoria Siasta/

+ Annę Pawłowską /zam. VIII KŻR/

+ Marka Haberkę /zam. sąsiedzi/

+ Antoniego Osmędę /zam. Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

    oraz Zdzisław Mitka/

+ Filipa Augustyniaka /zam. koleżanka Nikola Kaczorowska/

+ Stanisławę Szlachta /zam. kwiaciarnia „Sława”/

+ Ryszarda Komara /zam. Burmistrz MiG Wolbrom/

+ Włodzimierza Urbańskiego /zam. rodz. Konsorów/

+ Ryszarda Janika /zam. sąsiedzi z bl. 13, kl. 2/

+ Mieczysława Łonaka /zam. sąsiedzi z klatki/

+ Marię Krężel w 1 r. śm. /zam. córka/

+ Adama Madeja /zam. VII KŻR/ 

17.00

 1. + Emilię, Jana, Lucjana, Elżbietę, Henryka, Pawła Biedów; Jacka Stojka

Poniedziałek,  18.03

6.30

 1. + Zbigniewa Staronia
 2. + Jana Rosoła /zam. Tadeusz Pacoń/

18.00

 1. + Ryszarda Kota /zam. Dominika i Tomasz Michalscy/
 2. + Józefa Myszora

 

Wtorek,  19.03

6.30

 1. + Józefa Chaberkę z racji imienin
 2. + Józefa Żerka; Łucję, Wincentego Pogłódków
 3. + Lesława Gardełę /zam. Maria i Jana Potokowie/

17.00 – kaplica w Łobzowie

 1. Przez wstawiennictwo św. Józefa z prośbą o bł. Boże dla rodzin z Łobzowa

18.00

 1. Przez wstawiennictwo św. Józefa z prośbą o bł. Boże dla Członków Cechu Rzemiosł Różnych z Wolbromia oraz ich rodzin

 

Środa,  20.03

6.30

 1. + Andrzeja Kołodzieja /zam. siostrzenica Monika z rodziną/

18.00

 1. + Ryszarda Kota /zam. rodz. Michalczyków/
 2. + Józefa Sygułę
 3. + Józefa w 37 r. śm., Jerzego, Wacława, Mirosława Wolskich

 

Czwartek,  21.03

6.30

 1. + Zygmunta Pasicha /zam. szwagierka Krystyna i Czesław/

18.00

 1. + Andrzeja Kołodzieja /zam. mama/
 2. + Jana Rosoła /zam. chrześnica Barbara z rodziną/
 3. + Józefa Żubra

 

Piątek,  22.03

6.30

 1. + Ewę Karolczyk /zam. chrześniak Rafał/
 2. + Stanisława Konderaka /zam. Julian Cichoń z rodziną/

18.00

 1. + Eugeniusza, Bartłomieja, Mariana, Juliannę Pijajów; Kazimierza Janaka
 2. + Janinę, Mariana Bugajnych

 

Sobota,  23.03

6.301.

 1. + Ewę Karolczyk /zam. brat Jan z rodziną/
 2. + Józefa Maciąga /zam. siostrzenica Anna Kijas z rodziną/

18.00

 1. + Jana, Rozalię Marchajskich; Annę, Janusza Gilewiczów; Piotra, Józefa Sygułów; Krystynę, Mariana, Bogusława Soplów
 1. + Halinę Mika w 1 r. śm. /zam. mąż z dziećmi/

 

Niedziela,  24.03

6.30

 1. + Irenę, Władysława Koziełów; Zdzisławę Wypasek w 5 r. śm.

8.00

 1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia
 1. + Petronelę, Walentego, Mariana Paciów; Antoninę Balin

10.00

 1. + Mieczysława Osucha w 32 r. śm.
 2. + Lucjana Kozieła /zam. córka z rodz/

12.00  Do  Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Genowefę w 40 r. śm., Piotra Witków; Szczepana Ducha; Wandę, Mariana Duchów

+ Ryszarda Kota /zam. sąsiedzi/

+ Kazimierza Urbańskiego /zam. współpracownicy córki/

+ Tadeusza Brodę w 20 r. śm.

+ Władysławę Tkaczyk w 3 r. śm.; Wincentego Trzaskę; Józefę Drąg; Kazimierza Trzaskę

+ Roberta Pielkę /zam. XIV KŻR z Łobzowa/

+ Marię, Zdzisława Krężlów; zm. z rodz. Starzyków

+ Mieczysława Chylę w 3 r. śm. /zam. córka Renata z rodziną/

+ Stanisława Haberkę /zam. wnuki/

+ Iwonę Kopeć /zam. kuzyn Mariusz z rodziną/

+ Janinę Pacia /zam. zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Wolbromiu/

+ Stanisława Konderaka /zam. sąsiedzi Draganowie/

+ Zdzisławę Pielka /zam. sąsiedzi Nowakowscy i Rogalscy/

+ Irenę Kozioł /zam. rodz. Kołodziejów/

+ Annę Pawłowską /zam. pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki

    Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu/

+ Marka Haberkę /zam. sąsiedzi/

+ Filipa Augustyniaka /zam. koledzy i koleżanki z XXX LO w Krakowie/

+ Krzysztofa, Stanisława Wróblów

17.00+ Zdzisława Haberkę w 2 r. śm.