Porządek Mszy świętych:

niedziele i święta:
6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 17:00

w lipcu i sierpniu dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00 w kościółku

dni powszednie:
6:30, 18:00

w lipcu, sierpniu i wrześniu Msza św. popołudniowa w każdy poniedziałek w kościółku o godz. 18.00                                                                                                                                                                             

Poniedziałek  20.11

6.30

 1. + Ryszarda Rogala /zam. chrześnica Barbara z rodziną/
 2. + Franciszkę Seweryn /zam. rodzina z Olkusza/
 3. + Jerzego Gamrota /zam. rodzina Bzdęgów/

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 11/

 

Wtorek  21.11

6.30

 1. + Janusza Luksa

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 12/
 2. + Stanisława, Mariannę Lisów; Joannę, Jana Kucaków

 

Środa  22.11

6.30

 1. + Zbigniewa w 23 r. śm, Franciszkę, Romana, Andrzeja Staszkiewiczów;

        Barbarę Kur; Marię Ławik

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 13/
 2. + Teresę Janik

 

Czwartek 23.11

6.30

 1. + Marka Krystka

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 14/
 2. + Franciszka w 16 r. śm., Felicję Korandych
 3. + Marię Gryboś /zam. rodziny Machajskich, Ratusznych, Hańczyków,

       Kośmidrów/

 

Piątek  24.11

6.30

 1. + Franciszka; Franciszka w r. śm.

18.00

 1. + Małgorzatę Pałka /zam. rodziny Ogonków, Głuszków, Rogalów/
 2. + Zdzisława Skorupkę /greg. 15/
 3. + Teresę Kuś /zam. córka Iwona z rodziną/

 

Sobota  25.11

6.30

 1. + Katarzynę, Franciszka Marchajów; Tadeusza Kopcia; zm. z rodz.

       Marchajów

8.00

 1. + Katarzynę Szczepankiewicz; Benedykta Pałkę; Józefa Machowskiego

10.00

 1. + Dariusza Kozieła; zm. z rodziny
 2. + Zdzisława Skorupkę /greg. 16/

12.00 – SUMA ODPUSTOWA

 1. Za Parafian

16.00  Ślub Łukasza i Katarzyny

18.00

 1. + Jana, Weronikę Prokopów; zm. z rodz. Prokopów

 

Niedziela  26.11

6.30

 1. + Stanisława Szopę

8.00

 1. + Bogusława, Zuzannę, Czesława Żurów; Stefana, Halinę Dobrzyńskich;

      Zygmunta Maciąga; zm. z rodz. Żurów, Dobrzyńskich, Gorgoniów

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 17/

10.00

 1. + Danutę w 5 r. śm., Albinę Konieczny; Annę Strzałka w 7 r. śm.

12.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla:

- Stanisławy i Maksymiliana Czernek w 50 r. ślubu /zam. dzieci/

- mieszkańców V Kolonii z Łobzowa, którzy przyjęli figurę M. B. Fatimskiej

- Alicji Sikora w 1 r. urodzin, jej siostry Amelii oraz rodziców

- o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki 

17.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o bł. Boże dla

      członków Akcji Katolickiej

 1. + Zofię, Mariana Gardełów

Poniedziałek  13.11

6.30

 1. + Franciszka Kozieła /zam. Ewa i Ryszard Papajowie/
 2. + Jerzego Gamrota /zam. siostra Bożena i brat Andrzej z rodzinami/

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 4/

 

Wtorek  14.11

6.30

 1. + Dariusza Szczepankiewicza

18.00

 1. + Marię Gryboś /zam. mama Marianna/
 2. + Zdzisława Skorupkę /greg. 5/
 3. + Małgorzatę Pałka /zam. brat Jurek z rodziną/

 

Środa  15.11

6.30

 1. + Krzysztofa Sokoła /zam. mama i brat/

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 6/
 2. + Piotra Marchaja w 24 r. śm.; zm. z rodz. Marchajów
 3. + Teresę Kuś /zam. syn Grzegorz z rodziną/

 

Czwartek 16.11

6.30

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 7/

18.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia w podziękowaniu za 30 lat pracy i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. + Stanisławę i Antoniego Rotterów
 3. + Stanisławę Kućmierz /zam. syn Eligiusz z rodziną/

 

Piątek  17.11

6.30

 1. + Kazimierę Kantor /zam. bratowa Wanda/

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 8/
 2. + Franciszka Pałkę
 3. + Grażynę Mucha /zam. syn Michał z córką/

 

Sobota  18.11

6.30

 1. + Wandę Rogal /zam. rodz. Ścisłowskich/
 2. + Antoniego Frączka /zam. chrześnica Dagmara z rodziną/

18.00

 1. + Zdzisława Skorupkę /greg. 9/
 2. + Mariana, Mariannę Haberków w 15 r. śm.; Janinę, Daniela Sołtysiaków; Leokadię Magiera

 

Niedziela  19.11

6.30

 1. + Ryszarda w 3 r. śm., Stanisławę, Stefana; zm. z rodz. Pogłódków

8.00

 1. + Ambrożego, Ludwikę, Stanisława Szczepankiewiczów; zm. z rodziny

10.00

 1. + Stanisława Gamrata w 2 r. śm. /zam. żona i dzieci z rodzinami/
 2. + Zdzisława Skorupkę /greg. 10/

12.00

 1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla

      Elżbiety i Feliksa w 40 r. ślubu

 1. Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ zmarłych z rodzin z Łobzowa, które przyjęły figurę M. B. Fatimskiej

+ Małgorzatę Pałka /zam. Bogumiła Pałka i Marian Roch z rodziną/

+ Zdzisława Bernackiego /zam. koleżanki żony z firmy WOLMOT/

+ Łukasza Pałkę /zam. pracownicy Zakładu w Witowicach/

+ Nadię Sikora /zam. znajomi Taty/

+ Teresę Dusza /zam. Dyrekcja i Pracownicy SP nr 1 w Olkuszu/

+ Stanisława Dziubdzielę /zam. Sołtys i Rada Sołecka z Łobzowa/

+ Szczepana Ducha /zam. znajomi z Urzędu Pocztowego/

+ Henryka Kałduńskiego /zam. znajomi ze Stowarzyszenia Wędkarskiego/

+ Marka Walotka /zam. znajomi córki Małgorzaty z pracy/  

17.00

 1. + Ludwika Kordysa w 25 r. śm.; zm. z rodz. Kordysów