Krąg Biblijny to czas spotkania z Bogiem w Jego Słowie. Czytamy tutaj Pismo Św., rozważamy je, dzielimy się naszą wiarą, naszymi przemyśleniami, wspólnie rozważamy jakieś niejasności, jak również dyskutujemy.

Przyjętą metodą czytania Pisma Św. jest Lectio divina, która składa się z pięciu podstawowych etapów:

1. Lectio (czytanie)

Co mówi tekst sam w sobie?
Bez tego etapu istnieje ryzyko, że tekst stanie się pretekstem, by nie wyjść poza własne myśli.

2. Meditatio (medytacja)

Co mówi tekst biblijny nam?
Tutaj każdy osobiście powinien otworzyć się na Słowo Boże i skonfrontować się z nim. Ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych w przeszłości, ale w obecnej chwili.

3. Oratio (modlitwa)

Co mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo?
Modlić się przeczytanym tekstem: jako prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie, oddanie chwały. To najlepszy sposób, przez który Słowo Boże się zmienia.

4. Contemplatio (kontemplacja)

Przyjmujemy – jako dar Boga – Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan. Kontemplacja ma w nas wyrobić mądrościową  wizję rzeczywistości według Boga i uformować w nas „zamysł Chrystusowy”. Słowo Boże jawi się tutaj jako kryterium rozeznania: jest ono „żywe (…) skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osadzić pragnienia i myśli serca” Hbr 4, 12

5. Actio (działanie)

Dokonywać wyborów zgodnie ze wskazaniami Słowa Bożego w codzienności. Lectio Divina nie kończy się na samym tylko rozważeniu Słów Bożych będących pokarmem dla oświecenia umysłu, umocnieniem woli i rozpaleniem serc Miłością Boga, lecz na doprowadzeniu do realizacji Dobrej Nowiny w codzienności.

W praktyce wygląda to tak, że:

  • Spotykamy się w piątki o godz. 19.00 – a więc po całym tygodniu pracy, zajęć, wydarzeń, by oddać Bogu wszystkie te sprawy i zatrzymać się nad Jego Słowami. Słowami, które są duchem i życiem (J 6, 63 b) i których pożytku nie będziemy pozbawieni i w życiu teraźniejszym i w przyszłym – bowiem niebo i ziemia przeminą, a Słowa Jego nie przeminą; a na co w zabieganym tygodniu nie było być może wystarczająco czasu;
  • Spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego (bez skutecznego działania Ducha Prawdy nie można zrozumieć Słów Pana).

Następnie czytamy fragment Pisma Św. i rozważamy go w ciszy przez jakiś czas (lectio, meditatio, oratio). Po tym czytamy jeszcze kilka fragmentów, do których odsyła tekst przewodni, a później jest czas na werbalizowanie myśli, dylematów i inicjowanie dyskusji (contemplatio).

Kończymy modlitwą dziękczynną i uwielbieniem.