PONIEDZIAŁEK 20.05:

6.30

1.+Józefa, Kazimierę Gąsior, zm. z rodz. Gąsior, Czech i Bąk

8.00

+ Władysława Seweryna /zam. sąsiedzi Król/

10.00

+Marka Kulczyckiego /zam. Elżbieta Strózik z rodz/

15.30

W int. rodzin z Łobzowa

18.00

+Marię, Stanisława, Bogusława Banysiów

 

WTOREK  21.05 :

6.30  

1.+Bożenę Nowak /zam. Maria Gardeła z rodz./

18.00

1+Zofię Strózik /zam. siostra Maria Witkowska/

2.+Czesława Kałwę – 4 r.śm. /zam. córka Barbara z rodz./

 

ŚRODA  22.05:

6.30   Dziękczynno – błag. przez pośrednictwo Maryi M.B.Pocieszenia

z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Piotra Wołkowskiego w 70 r. urodzin.

18.00

1.+Stanisława Woźniczkę w 3 r.śm.

2.+Lucjana, Franciszka, Anielę Kwietniów, Władysława, Mariannę Sajdaków

 

CZWARTEK 23.05:

6.30

+ Tadeusza – 2 r.śm., Stefanię Niemiec

18.00

1.+ Zofię Strózik /zam. Anka Biedziuk z rodz./

2.+

 

PIĄTEK 24.05:

6.30 

1.+ Grażynę Mucha /zam. synowie/

2.+Wiesława Drapacza /zam. rodz. Milej/

18.00

1.+Leszka Deca /zam. żona i córka z mężem.

 

SOBOTA 25.05:

6.30

+Jerzego Zawiszę /zam. syn Grzegorz z rodz./

11.00 i 13.00 –  I   KOMUNIA  DZIECI

18.00

  1. +

 

NIEDZIELA    26.05:

6.30

 +Stanisławę/z okazji dnia mamy/i Henryka/z okazji dnia taty/Trzasków.

8.00

+Eugenię, Bolesława, Jana Noconiów, zm z rodz. Pasich/

10.00  Za parafian i dzieci klas IV.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Jolantę Łaskawiec/zam. rodz. Klećków i Kwietniów/,

+Ignacego Tyrkę /zam. zarząd Wostalu/,

+Alicję Kulka /zam. siostrzenica Danuta z rodz/,

+Leokadię Pindera /zam. rodz. Kołodziej/,

+Jerzego Zawiszę /zam. właściciele i pracownicy Meble-Rogal/,

+Ludwikę Starzyk /zam. Marian i Kazimiera Bienias /,

+Mieczysławę Kłęk /zam. sąsiedzi Miączyńscy/,

+Władysława Seweryna /zam. sąsiedzi/,

+Wiesława Drapacza /zam. Ryszard i Teodozja Krawczyk/,

+Zofię Wójcik /zam. wnuk Damian z rodz./,

+Henryka Skorupę/zam. Piotr Pluta/,

+Halinę Sosnowska /zam. rodz. Marchaj/,

+Krystynę Kowal /zam. siostra Elżbieta Kołodziejczyk z rodz/,

+Marię Pielka /zam. sąsiedzi z bl.5/,

+Natalie Jadamus/zam. rodz. Osuszek/,

+Mirosława Szczepankiewicza /zam. rodz. Rachwał/,

+Zygfryda Kulkę /zam. rodz. Marchaj/,

+Mieczysławę, Władysława, Stanisława, Jana, Tadeusza, Aleksandra Serwatków

+Mariana Kozioł, Krzysztofa Micułę, Jana Gila,

+Danielę, Tadeusza, zm. z rodz.,

17.00

+ Władysławę Pielka /zam. prawnuk Jakub z Piotrusiem/

PONIEDZIAŁEK 13.05:

6.30 1.

+Anielę, Bogusława, Kazimierę, Stanisława, Mariana, Dariusza, Stanisława,

             Krzysztofa, Andrzeja Maśliszów.

2.+Leokadię Pindera /zam. Barbara Pomietło z rodz/

18.00

1.+Aleksandrę, Romana, Andrzeja Gamratów

 

WTOREK  14.05 :

6.30  

1.+Ks. Piotra Oborskiego, ks. Zbigniewa Gadomskiego,

               Wacława Wójcikowskiego, Romana Majowicza

18.00

1+Alicję Kulka /zam. syn Michał z rodz./

2.+Stanisława,Wojciecha, Stanisława Trzasków

 

ŚRODA  15.05:

6.30   

+Zofię, Piotra Stanisława, Jadwigę, Władysława Cybulskich

18.00

1.+Marka Kulczyckiego /zam. żona/

2.+Stanisława, Helenę Król, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

CZWARTEK 16.05:

6.30

1.+ Leokadię Pindera /zam. Renata i Jakub Czopek/

2.+Marka Kulczyckiego /zam. chrześnica Magdalena z mężem i dziećmi/

18.00

+ Krzysztofa Halińskiego, Tadeusza Barczyka, zm. z rodz.

 

PIĄTEK 17.05:

6.30 

1.+ Ludwikę Starzyk /zam bratanica Oliwia Engelman z rodz/

18.00

1.+Marka Kulczyckiego /zam. syn Jacek z rodz./

2.+ Andrzeja, Felicję Paulewicz

 

SOBOTA 18.05:

6.30

1.+Zofię Kupiec 1 r. śm.

2.+Leokadię Pindera /zam. rodz. Gawron/

18.00

  1. +Józefę, Juliannę, Wawrzynca Kyć, Anastazję, Tomasza Barczyków, Zofię Rogal

NIEDZIELA  19.05:

6.30

+Władysławę Pielka /zam. prawnuk Filip/

8.00

+Wandę, Mariana, Szczepana, Antoniego Duch

10.00

+ Marka, Mariana Żuławińskich

12.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Macieja, Rozalię, Władysława Stempel, Cecylię, Stanisława  Żuchowicz,

  Grażynę, Pawła Pieprzyk,

+Józefa Netera, Kazimierę, Antoniego Filipeckich,

+Adelę Hat – 4 r.śm. /zam. córka/,

+Michalinę, Kazimierza, Marka, Andrzeja Paulewiczów,

+Jolantę Łaskawiec /zam. Ewa i Damian Wójcik z dziećmi/,

+Ignacego Tyrkę /zam. Barbara i Tomasz Stanisz z dziećmi/,

+Alicję Kulka /zam. rodz. Koniecznych i Majdów/,

+Leokadię Pindera /zam. Waldemar Ciepał/,

+Jana Strojnego /zam. Henryka i Marian Trzaska z rodz./,

+Jerzego Zawiszę /zam. koleżanki i koledzy z SRKP-Wolbrom/,

+Ludwikę Starzyk /zam. Adam i Katarzyna Bienias z synami/,

+Mieczysławę Kłęk /zam. sąsiedzi: Wolscy i Strzałka

+Władysława Seweryna /zam. Helena Seweryn/,

+Krystynę, Helenę, Krystiana Kulków, Marię, Antoniego Osmędów,

+Wiesława Drapacza /zam. Grażyna i Mirosław Balscy/,

+Stanisławę Szczepara /zam. rodz. Prokop/,

+Zofię Wójcik /zam. wnuczka Kasia z mężem/,

+Henryka Skorupę/zam. rodz. Pałków/,

+Halinę Sosnowską /zam. siostra Niusia z córkami/,

+Krystynę Kowal /zam. brat Henryk z rodz/, 

17.00

+ Zbigniewa Miszczyka /zam. rodz. Będkowskich/.