Poniedziałek 27.12.2021, od godz. 9.00:


Łobzów - Kolonia Kąpielska

/od Starej Wsi / 1 ksiądz

Łobzów - Kolonia Kąpielska

/od Kąpiel do Starej Wsi / 1 ksiądz

Wolbrom – B. Chrobrego bl. 42/I – VI/ - 1 ksiądz

 

Wtorek 28.12.2021, godz. 9.00:


Łobzów - IV i V Kolonia 2 księży/z dwu stron/

Wolbrom – B. Chrobrego bl. 42/VII – XII/ - 1 ksiądz

 

Środa 29.12.2021,  godz. 9.00:


Łobzów – Stara Wieś /prawa str. od Wolbromia/ 1 ksiądz

/lewa str. od Bożej Woli / 1 ksiądz

B. Chrobrego bl.13 od 1- 25- 1 ksiądz

 

Czwartek 30.12.2021, godz. 9.00:


Łobzów – Stara Wieś /lewa. str. od Wolbromia/ 1 ksiądz

/prawa str. od Bożej Woli / 1 ksiądz

B. Chrobrego bl.13 od 26- 50 - 1 ksiądz

 

Poniedziałek – 3.01.2022,  godz. 9/oo


Hektary i Zaogrodzie 1 ksiądz

Zabagnie – Stara Wieś 1 ksiądz

B. Chrobrego bl.14 od 1- 25-  1 ksiądz


Wtorek – 4.01.2022,  godz. 14.00:

Zacisze, Wymysłów cd. Łobzowa - 1 ksiądz

Łobzów – II i III Kolonia /od Mamlochów/ 1 ksiądz

B. Chrobrego bl.14 od 26- 50 - 1 ksiądz godz. 9.00

 

Środa – 5.01.2022,  godz. 14.00:

Lgota Wolbromska od lasu –1 ksiądz

-od Wolbromia – 1 ksiądz

B. Chrobrego bl 15. - 1 ksiądz godz. 9.00

 

Piątek – 7.01.2022,  godz.9.oo:

Zabagnie – Nowa Łąka /od Wolbromia 1 ksiądz ; od lasu 1 ksiądz/

B. Chrobrego bl. 16 - 1 ksiądz

 

Sobota – 8.01.2022, od godz. 9.oo

Zabagnie - Radocha /od lasu– 1 ksiądz,od Wolbromia– 1 ksiądz/

B. Chrobrego bl.17. - 1 ksiądz

 

Poniedziałek – 10.01.2022,  godz. 9.oo:

Brzozówka – 1 ksiądz od miasta; 1 ksiądz od Marianowa.

B. Chrobrego bl. 18, godz. 14.00

 

Wtorek – 11.01.2022,  godz. 15.oo:

ul. Kościuszki, ul.Wiśniowa – 1 ksiądz /od Łobzowa/

ul. Kościuszki, ul.Wąska, ul. Nowakowskiego– 1 ksiądz/od miasta/

ul. Miechowska bl. 47/I - 1 ksiądz

 

Środa – 12.01.2022,  godz.15.oo:

ul. Miechowska bl. 47/II- 1 ksiądz

ul. Kilińskiego – 1 ksiądz

ul. 29 Listopada – 1 ksiądz

 

Czwartek – 13.01.2022, godz. 15.oo:

ul. Miechowska bl. 47/III - 1 ksiądz

ul. Krakowska od torów – 1 ksiądz

od Rynku – 1 ksiądz

 

Piątek – 14.01.2022,  godz.15.oo:

ul. Wiejska bl. 26 – 1 ksiądz

ul. Wiejska /domy prywatne/ – 1 ksiądz

ul. Miechowska - od strony Castello – 1 ksiądz

 

Sobota – 15.01.2022,  godz. 9/oo:

ul. Wyzwolenia i ul. Akacjowa – 2 księży

/ z dwóch stron /

os. W. Łokietka bl.1– 1 ksiądz

 

P O N I E D Z I A Ł E K – 17.01.2022, godz. 9.oo:

ul. Wiejska bl. 28 – 1 ksiądz.

ul. Wspólna, Mariacka, Moniuszki, Piłsudskiego – 1 ksiądz

 

W T O R E K – 18.01.  godz. 9.oo:

ul. Konopnickiej, Pompka, Ogrodowa, Boczna, Miła, Na Stoku, Krótka,

 Orzeszkowej – 1 ksiądz

ul. Wiejska bl.30 – 1 ksiądz

 

Ś R O D A – 19.01.  godz. 9.oo:

os.W. Łokietka bl. 2 – 1 ksiądz

ul. Nowa, Krzywa i Kościelna, Rynek, ul. Staszica i Strażacka – 1 ksiądz

 

C Z W A R T E K – 20.01.  godz. 9.oo:

os. W. Łokietka bl. 3 – 1 ksiądz

ul. Żurawia, Ordona, Wodna, Garbarska i Targowa - 1 ksiądz

 

P I Ą T E K – 21.01.  godz. 9.oo:

os. W. Łokietka bl. 4 i 25 – 1 ksiądz

ul. Zielona, Górna i 3 Maja - 1 ksiądz

 

S O B O T A – 22.01.  godz. 9.oo:

ul. Żwirki i Wigury, Kotliny, Stawowa /od Zabagnia / – 1 ksiądz

os. W. Łokietka bl. 5, 6, – 1 ksiądz

 

PONIEDZIAŁEK – 24.01   godz. 9.oo:

os. W. Łokietka bl. 7 – 1 ksiądz

ul.Jesionowa, Klonowa, Jabłonowa, Dębowa, Lipowa – 1 ksiądz

 

WTOREK – 25.01,  godz. 15.00

os. W. Łokietka bl. 8 – 1 ksiądz

ul. Sadowa, Różana, Miodowa, Orzechowa, Jaśminowa – 1 ksiądz

 

ŚRODA – 26.01,  godz. 15.oo:

os. W. Łokietka bl. 15, 16, 17 i 24 – 3 księży

 

CZWARTEK – 27.01,  godz. 15.oo:

os. W. Łokietka bl. 18, 19, 20 i 26 – 3 księży

 

PIĄTEK – 28.01,  godz. 15.oo:

os. W. Łokietka bl. 21, 22, 23 i 27 – 3 księży

 

SOBOTA – 29.01 godz. 9.oo:

ul. 20 Straconych – 1 ksiądz /od Rynku po obu stronach /

os. W. Łokietka bl. 9, 13, 14, – 1 ksiądz