P I Ą T E K 27.12.2019           godz. 9.oo:

Łobzów - Kolonia Kąpielska

/od Starej Wsi w kierunku domów pod lasem

i Rozdartej Wrony/ - 1 ksiądz

/od Kąpiel do Starej Wsi z dwóch stron/ - 1 ksiądz

Łobzów – Stara Wieś

/od Bożej Woli –lewa str. do p. Sołtys / - 1 ksiądz

os. B. Chrobrego bl. 42/I – IV – 1 ksiądz

 

S O B O T A 28.12.2019          godz. 9.oo:

Łobzów – Stara Wieś / od Wolbromia/ - 2 księży

Łobzów – Stara Wieś

/od strony Bożej Woli prawa strona / - 1 ksiądz

os. B. Chrobrego bl. 42/V – VIII - 1 ksiądz

 

P O N I E D Z I A Ł E K 30.12.2019         godz. 9.oo:

Łobzów - IV i V Kolonia - 2 księży

Zabagnie – Nowa Łąka

/od strony lasu do Wolbromia/ - 1 ksiądz

os. B. Chrobrego bl. 42/IX –XII – 1 ksiądz

 

W T O R E K 31.12.2019           godz. 9.oo:

Zabagnie – Hektary i Zaogrodzie - 2 księży

Zabagnie – Stara Wieś - 1 ksiądz

os. B. Chrobrego bl. 14 od nr 1 do 25 – 1 ksiądz

 

C Z W A R T E K – 2.01.2020          godz. 15.oo:

os. B. Chrobrego bl. 15, 16, 17 – 3 księży

 

P I Ą T E K – 3.01.2020            godz.15.oo:

Lgota Wolbromska:

od lasu – 1 ksiądz

od Wolbromia – 1 ksiądz

os. Wł. Łokietka bl. 27 – 1 ksiądz


S O B O T A – 4.01.2020               godz.9.oo:

os. Wąwóz – Kapkazy - 3 księży

ul. Jesionowa /od Sadowej / potem Klonowa – 1 ksiądz

ul. Jabłoniowa, Dębowa / od nr 20/, Lipowa – 1 ksiądz

ul. Sadowa, Różana, Miodowa, Orzechowa – 1 ksiądz

os. B. Chrobrego bl. 14 od nr 26 do 50 – 1 ksiądz

 

W T O R E K – 7.01.2020         godz. 15.oo:

Zabagnie – Radocha - 3 księży

os. Wł. Łokietka bl. 1 od nr 1 do 20 - 1 ksiądz

 

Ś R O D A – 8.01.2020           godz.15.oo:

ul. Kilińskiego – 1 ksiądz

ul. 29 Listopada – 2 księży

os. Wł. Łokietka bl. 1 od nr 21 do 40 – 1 ksiądz

 

C Z W A R T E K – 9.01.2020        godz. 15.oo:

ul. Miechowska bl. 47/ I, II, III – 3 księży

os. Wł. Łokietka bl.1 od nr 41 do 62 – 1 ksiądz

 

P I Ą T E K – 10.01.2020          godz.15.oo:

ul. Żwirki i Wigury, Kotliny, Stawowa, Boczna,

Miła, Na Stoku, Krótka, Orzeszkowej

od Zabagnia – 2 księży, od Rynku po obu stronach – 1 ksiądz

os. Wł. Łokietka bl. 2 – 1 ksiądz

 

S O B O T A – 11.01.2020             godz. 9.oo:

ul. Wyzwolenia i ul. Akacjowa – 3 księży

/od kościółka – 1 ksiądz, od ul. Akacjowej – 1 ksiądz,

od torów – 1 ksiądz/

os. B. Chrobrego bl. 18 – 1 ksiądz

 

P O N I E D Z I A Ł E K – 13.01.2020            godz. 15,oo:

ul. Pompka, Krakowska, Żurawia: od torów – 2 księży,

ul. Konopnickiej, Ogrodowa, Krakowska od Rynku – 1 ksiądz po obu stronach

os. Wł. Łokietka bl. 26 – 1 ksiądz

 

W T O R E K – 14.01.2020            godz. 15.oo:

ul. Nowa, Mariacka, Moniuszki, Wspólna, Krzywa, Kościelna – 1 ksiądz

ul. Piłsudskiego, Ordona, Wodna – 2 księży

os. Wł. Łokietka bl. 25 – 1 ksiądz

 

Ś R O D A – 15.01.2020            godz. 15.oo:

ul. Wiejska bl. 26, 28 i 30 – 3 księży

os. Wł. Łokietka bl. 24 – 1 ksiądz

 

C Z W A R T E K – 16.01.2020             godz. 15.oo:

ul. Wiejska /domy prywatne/ – 1 ksiądz

ul. Miechowska od strony Rynku – 1 ksiądz

od strony Castello – 1 ksiądz

os. Wł. Łokietka bl. 6 – 1 ksiądz

 

P I Ą T E K – 17.01.2020              godz. 15.oo:

os. Wł. Łokietka bl. 3, 4, 5 – 4 księży

 

S O B O T A – 18.01.2020              godz. 9.oo:

Łobzów - II Kolonia /od Starej Wsi/ 1 ksiądz

Łobzów - III Kolonia /od Mamlochów/ 1 ksiądz

Zacisze, Wymysłów cd. Łobzowa 1 ksiądz

os. Wł. Łokietka bl. 8, 9 – 1 ksiądz

 

P O N I E D Z I A Ł E K – 20.01.2020           godz. 15oo:
ul. 20 Straconych – 1 ksiądz od Rynku prawa strona

1 ksiądz od Lgoty Wolbromskiej - lewa strona

os. Wł. Łokietka bl. 13 – 1 ksiądz

 

W T O R E K – 21.01.2020            godz. 15.oo:

ul. 20 Straconych – 1 ksiądz od Rynku lewa strona

1 ksiądz od Lgoty Wolbromskiej - prawa strona

os. Wł. Łokietka bl. 14 – 1 ksiądz

 

Ś R O D A – 22.01.2020            godz. 15.oo:

os. Wł. Łokietka bl. 7 – 2 księży

ul. Garbarska i Targowa - 1 ksiądz

 

C Z W A R T E K – 23.01.2020             godz. 15.oo:

os. Wł. Łokietka bl. 15, 16, 17, 18 – 3 księży

 

P I Ą T E K – 24.01.2020            godz. 15.oo:

os. Wł. Łokietka bl. 19, 20, 21 – 3 księży

 

S O B O T A – 25.01.2020          godz. 9.oo:

Brzozówka – od torów obie strony – 1 ksiądz

od Marianowa – 1 ksiądz

os. Wł. Łokietka bl. 22

 

P O N I E D Z I A Ł E K – 27.01.2020      godz. 15.00:

ul. Górna, 3- Maja - 1 ksiądz

ul. Staszica i Strażacka – 1 ksiądz

ul. Zielona i Rynek – 1 ksiądz

os. Wł. Łokietka bl. 23

 

W T O R E K – 28.01.2020          godz.15.oo:

os. B. Chrobrego bl. 13 – 3 księży

 

Ś R O D A – 29.01.2020           godz. 15.oo:

ul. Kościuszki, Wąska – 1 ksiądz

ul. Nowakowskiego – 1 ksiądz

ul. Wiśniowa, Kościuszki – 1 ksiądz

 

CZWARTEK 30.01.2020      godz. 15.00:

Kolęda na życzenie