W roku 2017 przeżywaliśmy wielki jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

Objawienia te związane są z wezwaniem Maryi skierowanym do nas

o nawrócenie, modlitwę różańcową i pokój. Orędzie Matki Bożej

Fatimskiej skierowane do wszystkich

chrześcijan i współczesnego świata pozostaje wciąż aktualne

i czeka na swoje wypełnienie. Zawarte jest ono w następujących

słowach: Jestem Najświętszą Maryją Panną Różańcową.

Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje

życie, by Boga tak ciężko obrażanego dłużej nie martwiła:

Nawracajcie się! Przestańcie grzeszyć! Świętymi bądźcie!

Módlcie się! Odmawiajcie różaniec!

Czyńcie pokutę za swoje grzechy! Umartwiajcie się!

Kolejne, prywatne objawienia sługi Bożej, siostry Łucji, mówią o tym, że ludzie

z Niepokalanego serca Maryi winni czerpać pokój, który Bóg Jej powierzył.

Umiłowani Parafianie!

W naszej diecezji, a także w naszej parafii trwa  nawiedzenie rodzin 

przez Figurę Maryi Matki Bożej Fatimskiej. W tych niezwykłych chwilach dziejów

Kościoła i świata pragniemy odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie o nawrócenie

ludzkich serc. Mam nadzieję, że nawiedzenie Matki Bożej w znaku jej figurki

przyczyni się do pogłębienia życia duchowego w rodzinach naszej parafii

oraz zaowocuje nowymi Różami Żywego Różańca.

Zachęcamy, by w miarę możliwości każda rodzina naszej parafii

przyjęła figurę choć na krótki czas.

 Msza św. w intencji rodzin przyjmujących Matkę Bożą i we wszystkich

intencjach przez nie polecanych będzie odprawiana w każdą niedzielę o godz. 12.oo.

Intencje i dobrowolne ofiary na tę Mszę św. w kopercie podpisanej

nazwiskiem i adresem rodziny będzie można wrzucić na tacę .

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

2. Na wyznaczonym wcześniej terenie figurka pozostanie przez tydzień

– będzie przekazywana od rodziny do rodziny.

W pierwszym tygodniu figurkę przyjmą mieszkańcy Łobzowa – Starej Wsi.

2. Pierwsza z rodzin, która z danego rejonu zdecyduje się na przyjęcie

figury będzie mogła to uczynić po niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00,

która sprawowana będzie w intencji tych, które przyjęły figurę

w kończącym się tygodniu.

3. Wraz z figurą przekazywana będzie księga peregrynacyjna.

Na jej początku będzie lista, na którą proszę, aby wpisała się rodzina, czy osoba, 

która przyjmie do siebie figurę Matki Bożej.

Natomiast na końcu kroniki będzie lista dla osób chętnych do przystąpienia do

nowej Róży Różańcowej.

4. W czasie nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa

do Matki Bożej Fatimskiej.

Proponowany przebieg nawiedzenia

1. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu:

stół nakryty białym obrusem, księga Pisma Świętego,

dwie świece, może być gromnica, kwiaty.

2. Przywitanie pieśń: O Maryjo witam Cię…

3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56).

4. Odmówienie różańca świętego z rozważaniem tajemnic z danego dnia.

5. Akt zawierzenia rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi

6. Wieczorny pacierz przy figurze:

     - Litania do Niepokalanego Serca Maryi

7. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszącego mu rozważania.

8. Pacierz poranny przy figurze:

    - Śpiew pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”.

Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki

i odmówili różaniec święty z rozważaniem tajemnic z danego dnia.

9. Modlitwy przy figurze w ciągu dnia:

- Powracający ze szkoły/pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed

 figurą

- o 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego

10. Modlitwa przed przekazaniem figury następnej rodzinie.

11. Złożenie hołdu ze śpiewem fatimskiej pieśni maryjnej lub odmawiając cząstkę różańca

świętego wynosimy figurkę z domu by przekazać ją następnej rodzinie.

Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem

„Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy figurę Matki Boskiej.